Qayg'ularning minalar bilan tanishtirilgan manzarasini va undan keyin qanday gullab-yashnashini muhokama qilish uchun shablon yoki asboblar to'plami. Qiyinchilik hayot darslarining eng yaxshi o'qituvchisidir. Qayg'u bizni o'ziga ishonmaslikka undaydi va haqiqatga qiyin yo'l bilan qarshi turishga majbur qiladi. Bu olov sinovidir va biz beparvolik va yaroqsiz bo'lib qolishimiz shaxsiy yo'qotishimizga qanday munosabatda bo'lishimizga bog'liq.